نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده

افشا نحوه محاسبه “نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته…

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جناب آقاي ملك آرايي دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . با سلام احتراما ، به استحضار مي رساند بخشنامه شماره 257248/89 مورخ…