حسابان وب

مرور برچسب

نرخ سود بانکی کاهش

نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم گفت: دلیل آن شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است…