مرور برچسب

نرخ بیکاری

درباره طرح استخدام نيمه‌وقت زنان

طرح «استخدام نیمه‌وقت کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی»، در شرایطی از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی رياست جمهوری ارائه شده است که پانزده استان کشور،با نرخ بیکاری بالای 50 درصدی…