نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان از فوق‌العاده اضافه کار

بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷(کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)

توضیح سایت:آیین‌نامه اجرایی نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولت از فوق‌العاده اضافه کار را اینجا ببینید. بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…