نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 98

اطلاعیه مهم : نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸

از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه…