حسابان وب

مرور برچسب

نحوه برگشت چک در قانون جدید

دارندگان چک‌های جدید بخوانند

قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر حساب‌های صادرکننده وصول شود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان صدور چک برای افراد نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و…