حسابان وب

مرور برچسب

نحوه افزايش سرمايه شركتها

نحوه افزايش سرمايه شركتها

هرگاه شركت براي توسعة فعاليت‌هاي خود به منابع مالي جديد نياز داشته باشد، با پيشنهاد هيئت مديره، سهامداران شركت افزايش سرمايه را در جلسة مجمع عمومي فوق‌العاده مورد بررسي و…