حسابان وب

مرور برچسب

نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران

نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۱۴

براساس نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2014 (IFAC Global SMP Survey 2014) که به تازگی منتشر شده است، این موسسه ها…