حسابان وب

مرور برچسب

نامه مدیریت

سوالی از حسابرسان

یک موسسه حسابرسی معتبر صورت‌های مالی شرکت آلفا را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 حسابرسی و در این رابطه نیز نامه مدیریت همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت شرکت آلفا…