حسابان وب

مرور برچسب

نامه شماره 91/27118 مورخ 91/11/4 جامعه حسابداران رسمي در مورد ماده 17 ” دستورالعمل كنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس

نامه شماره ۹۱/۲۷۱۱۸ مورخ ۹۱/۱۱/۴ جامعه حسابداران رسمي به سازمان بورس در مورد ماده ۱۷ ” دستورالعمل كنترل هاي داخلي…

جامعه حسابداران رسمي ايران . سركار خانم آزاده مداحي رئيس محترم اداره حسابرسي و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار . با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 206021/121…