نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نامه جمعی از صنعتگران به رئیس جمهور

شوک ارزی صدای تولید را درآورد

گروه اقتصادی: «بی‎تردید صنایع کشور که تاکنون بی‏بهره از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار سنگین دستورالعمل عدم‌افزایش قیمت در 9ماهه گذشته و آسیب‌های جدی مسائل و…