حسابان وب

مرور برچسب

نامه اخیر معاونت حقوقی رئیس جمهور پایه سنوات کارگران

نامه معاون رئیس جمهور، افزایش دستمزد را از میان برمی دارد و باید باطل شود

کارگران ساکت نمی‌نشینند، اگر هرچه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار نیست هرجور که می‌خواهند اصول روابط کار را زیر پا بگذارند و هیچ اعتراضی هم در…