حسابان وب

مرور برچسب

میزان افزایش حقوق مدیران از ۲۱برابر به ۱۵برابر کاهش یافت.