نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موضوع سنگ آهنی ها و تعیین حقوق دولتی

پرونده سنگ‌آهن در دستور کار

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در برابر این سئوال که آیا طبق اعلام قبلی مبنی بر بررسی پرونده سنگ آهنی ها و موضوع افزایش 30 درصدی بهره مالکانه ( مصوب دوم اسفند…