حسابان وب

مرور برچسب

موسسه مالي و اعتباري آتي

ضرورت‌هاي ادغام موسسات

اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها…