نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موسسات حسابرسی معتبر

موسسات حسابرسی معتبر (۸)

این سری نوشتارها در مورد موسسات حسابرسی معتبر هستند و مبنا و اساس آنها، همانطور که پيش از اين عنوان شده بود، نامه‌ای است که از سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رتبه‌بندی…

موسسات حسابرسی معتبر (۷)

همانطور که در نوشته‌های قبلی درج کرده‌ام، این سری نوشتارها در رابطه با هیچ موسسه حسابرسی در داخل كشورمان نيست و تنها در رابطه با موسسات حسابرسی خارج از مرزهای کشورمان است.

موسسات حسابرسی معتبر (۶)

طبق نامه شماره 191081/121 مورخ 01/06/1391 از طرف ريیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب…

موسسات حسابرسی معتبر (۵)

همان‌طور که در نوشتارهای قبلی عنوان کرده‌ام، این سری نوشته‌ها به موسسات حسابرسی در داخل مملکتمان ارتباطی پیدا نمی‌کند و تنها به موسسات حسابرسی واقع در خارج از مرزهای کشورمان…

موسسات حسابرسی معتبر (۳)

در این نوشتار می‌خواهم در مورد سابقه کاری مفید حرفه‌ای شرکا پس از اخذ مدرک کارشناسی صحبت کنم. سابقه کاری شرکا از عوامل بسیار مهم در تعیین معتبر بودن یک موسسه است. هر قدر سابقه…