نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موسسات حسابرسی معتبر (6)

موسسات حسابرسی معتبر (۶)

طبق نامه شماره 191081/121 مورخ 01/06/1391 از طرف ريیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب…