نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موسسات حسابرسی معتبر (3)

موسسات حسابرسی معتبر (۳)

در این نوشتار می‌خواهم در مورد سابقه کاری مفید حرفه‌ای شرکا پس از اخذ مدرک کارشناسی صحبت کنم. سابقه کاری شرکا از عوامل بسیار مهم در تعیین معتبر بودن یک موسسه است. هر قدر سابقه…