حسابان وب

مرور برچسب

مودیان

با اجراي طرح جامع مالياتي اظهارنامه هاي مالياتي فقط به صورت الکترونيکي ارايه مي شود

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به استقبال موديان از اظهارنامه هاي الکترونيکي گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي همه اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الکترونيکي ارايه مي شود.…