مرور برچسب

مهلت يا موعد تسليم اظهارنامه ارزش افزوده

۳۱ فروردين ماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

توضیح سایت: برای درسترسی به سوابق ، فرمها و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1394(قابل ارسال در سال 95) اینجا کلیک کنید. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي…