نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مهلت رسیدگی به جرائم ماده 169

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ مورخ۱۴۰۰/۷/۱۱(لغو مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: مهلت رسیدگی به جرائم ماده ۱۶۹ سال 96 اعلام شد.لطفا اینجا کلیک کنید. بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص لغو مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم…