حسابان وب

مرور برچسب

مهلت اظهارنامه صاحبان مشاغل

امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان…