مرور برچسب

مهلت ارسال معاملات فصل زمستان 98

بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۴ مورخ ۹۹/۲/۱۳(تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات زمستان ۹۸ و بهار ۹۹)

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به ترتیب تا 15 تیرماه و 15 مهرماه سال جاری خبر داد.