حسابان وب

مرور برچسب

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 94

بخشنامه /۲۶۰/۵۰۶۸د مورخ ۹۴/۷/۱۳(تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال ۱۳۹۴)

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1394 روز چهارشنبه مورخ 15/07/94 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و…