نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

منشور نمونه فعالیت حسابرسی داخلی

فراخوان از ناشران و موسسات حسابرسی برای تدوین دو منشور جدید در بازار سرمایه

اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه ای از تمام مدیران ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس و موسسات حسابرسی معتمد این سازمان دعوت کرد…