نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران . در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده…

ابلاغيه شماره ۱۰۷۴۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ سازمان بورس( رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی- منشورهای کمیته…

. به: کلیه ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران . موضوع : رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل كنترل هاي داخلي - منشورهاي كميته حسابرسي و فعاليت حسابرسي…