حسابان وب

مرور برچسب

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران . در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده…

ابلاغيه شماره ۱۰۷۴۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ سازمان بورس( رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی- منشورهای کمیته…

. به: کلیه ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران . موضوع : رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل كنترل هاي داخلي - منشورهاي كميته حسابرسي و فعاليت حسابرسي…