مرور برچسب

مناقصه گزار

مناقصه و نكاتي درباره آن

تعریف مناقصه چیست؟ مناقصه گزار به چه کسی اطلاق می شود؟ چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟ روشهای انجام مناقصه چیست؟ فرآیند برگزاری مناقصات شامل…