نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

منافع و مصالح کارگران در قرارداد سفيد امضا

راه‌اندازی سامانه نظارت بر کارگاه‌های کوچک؛ مانع قراردادهای سفید امضا

کارشناس حوزه کار با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ الکترونیکی به منظور کنترل و نظارت بر فعالیت و تغییرات نیروی کارگاه‌های کوچک گفت: با راه اندازی این سامانه الکترونیکی کارگران دیگر…