نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ممنوع الخروج ؛ چرا و به چه علت؟

ممنوع الخروج ؛ چرا و به چه علت؟

آزادي ترددو عبور و مرور در مرزهای مختلف همچون آزادی انتخاب محل اقامت، در زمره حقوق شهروندی محسوب می‌شود و در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و…