حسابان وب

مرور برچسب

مقررات برگزاری مجامع

مقررات برگزاری مجامع

اميرحمزه مالمير-عضو هیات‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان مطابق ماده 72 قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل شده…

مقررات برگزاری مجامع

اميرحمزه مالمير-عضو هیات‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان مطابق ماده 72 قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل شده و شامل…