حسابان وب

مرور برچسب

مقایسه مالیات بر حقوق در ایران و جهان/عدالت اقتصادی در پرتو مالیات تصاعدی بر حقوق‌های کلان

مقایسه مالیات بر حقوق در ایران و جهان/عدالت اقتصادی در پرتو مالیات تصاعدی بر حقوق‌های کلان

محمود زرین ماه - پژوهشگر اقتصاد سیاسی واضح است که وجود تفاوت درمیزان حقوق و دستمزدها منطقی است؛ به این دلیل روشن که مسئولیت پذیری، تحصیلات، تأثیر گذاری، توانایی‌ها و... کارکنان…