مرور برچسب

مقابله مالياتي با سوداگران مسكن

ورود مجلس به پرونده خانه‌های خالی/خانه‌هاي خالي چطور بايد ماليات بدهند؟

طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مسقیم، خانه‌های خالی باید از ابتدای سال ۹۵شناسایی می‌شدند و از ابتدای سال‌جاری مالیات می‌پرداختند اما هنوز سامانه ملی املاک که پیش زمینه اخذ مالیات…

ترمز افزایش قیمت مسکن را می‌توان با اخذمالیات از خانه‌های خالی‌کشید.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر چندین هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد، افزود: بااخذ مالیات از املاک مسکونی خالی از سکنه، جلوگیری از اجرایی کردن…

چه عاملی مانع دریافت مالیات خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره می‌شود؟

 با وجود اینکه مالیات بر خانه‌های خالی یکی از روش‌های مهم استفاده از مالیات برای کنترل بازار مسکن است، مشخص نیست چه عاملی جلوی اخذ این پایه با ارزش مالیاتی و کنترل بازار اجاره…

طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کمیسیون عمران مطرح نیست.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اگر طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه وجود دارد، فوریت آن باید در صحن علنی مجلس تصویب شود، گفت: هیچ طرحی در ارتباط با اخذ…