حسابان وب

مرور برچسب

معیشت کارگران با ۳ برابر شدن مزد

دستمزد سه برابری شرط پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد…