حسابان وب

مرور برچسب

معمای ما و ژاپن

معمای ما و ژاپن

پویا جبل عاملی 1- شاید برای ما ایرانی ها، ایجاد تورم بسی ساده به‌نظر برسد. وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم یک کشور حداقل نیمی از عمر خود را با تورم دو رقمی سیر کرده باشند که این…