نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز بانک آرین ابطال شده گفت: وقتی شورای پول و اعتبار مجوز بانکی را ابطال می‌کند، آن مصوبه دیگر قابل برگشت و تغییر نیست. به گزارش بینا، ابراهیم درویشی در مورد سرن