مرور برچسب

معافیت مالیات بن

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۹۸/۸/۲۷(ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان)

توضیح سایت تازه های حسابداری: نامه شماره 232/19295 مورخ 98/10/23 در خصوص سقف وجوه قابل پرداخت جهت اعمال معافیت مالیاتی بن کالا  را اینجا ببینید. پرداخت وجوهی به…