نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافیت سود حاصل از هر گونه تسعیر نرخ ارز

مخالفت سازمان مالیاتی با مصوبه ای كه موجب اختلال نظام ارزی می شود

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور گفت: بتازگی مجلس شورای اسلامی سود حاصل از هر گونه تسعیر نرخ ارز را معاف از مالیات اعلام كرد كه نسبت به آن معترضیم، زیرا موجب اختلال در نظام ارزی…