مرور برچسب

معافيت مالياتي مسكن مهر

اعلام نظر در خصوص مالیات دوره انحلال دارایی های شرکت تعاونی موضوع واحدهای مسکن مهر

 دفتر فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی در  پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی در رابطه با مالیات دوره انحلال دارایی های شرکت تعاونی موضوع واحدهای مسکن مهر گفت:

بخشنامه ۵۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۵/۲۶(اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت محترم…

به پيوست نظريه هاي شماره 90962 مورخ 18-09-1393 و 123730-23925 مورخ 28-11-1393 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري راجع به مصوبه شماره 30562ت/49128 ه مورخ 15-02-1392 هيأت محترم وزيران در خصوص…

تصويب نامه ۳۰۵۲۶/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۹۲/۲/۱۵(تصويب نامه درخصوص تعرفه ماليات و بيمه تامين اجتماعي براي…

توضیح سایت: - این تصویب نامه رای دیوان عدالت اداری دارد.لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه 1000/98/10843مورخ 98/9/2(حق‌ بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن‌ مهر) را اینجا ببینید. بر اساس مصوبه دولت در خصوص مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد مسکن…

۵۲۰۰ تومان حق بیمه برای متر مربع مسکن مهر و مالیات ۳۰۰ هزار تومان

 میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر به ازای هر متر مربع مبلغ 52 هزار ریال تعیین شده است و برای ساخت 100 متر مربع 300 هزار تومان مالیات گرفته می‌شود.

اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح معافیت «مسکن مهر» از مالیات ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»

الف) بیان مسئله دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به تقاضای روزافزون مسکن در جامعه و همچنین عرضه مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط اقدام به راه‌اندازی پروژه مسکن مهر از ابتدای دولت نهم کرد. دولت با اجرای این سیاست به‌دنبال این بود تا در…

چگونگي دريافت ماليات از مسكن مهر

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با تشریح چگونگی دریافت مالیات از مسکن مهر تصریح‌ کرد: سازمان امور مالیاتی کلیه قوانین و مصوبات دولت در خصوص مسکن مهر را به دقت و بطور کامل و با نگاه حداکثر مساعدت قانونی، اجراء کرده است.

معافيت مسكن مهر از پرداخت ماليات نقل و انتقال

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: براساس توافق بعمل آمده ‌بیمه مسکن مهر برای هر مترمربع زیربنا به52 هزار ریال کاهش یافت و دربحث مالیات نیز غیر از نقل وانتقال سایر امور مسکن مهر از پرداخت مالیات بر اساس قانون معاف هستند.

بخشنامه ۴۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸(مالک اعياني سازندگان مسکن مهر)

ابلاغ تصويب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزيران عضو کار گروه مسکن پيرو دستورالعمل شماره23003/200مورخ11/10/90و در اجراي تصوب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزيران عضو کار گروه مسکن(تصوير پيوست)مقرر ميدارد:

بخشنامه ۳۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۰/۱۱(تصويب نامه وزيران کميسيون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسي راجع به شمول…

بـه پـيوسـت تـصويـر تصـويب نـامـه شـمـاره 169467/ت47267هـ مـورخ 28/8/1390 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در ارتباط با قراردادهاي مسکن مهر مبني بر: