حسابان وب

مرور برچسب

معافيت مالياتي مدارس

تصويبنامه۳۳۲۱۹ت۲۷۲۶۰‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱۰(آيين‌نامه اجرايي ماده۱۳۴اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان تربيت بدني - سازمان بهزيستي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه…