حسابان وب

مرور برچسب

معافيت مالياتي غذا

بخشنامه ۱۳۴۲۸/۲۰۰ مورخ ۹۰/۶/۷(معافيت وجوه پرداختي بابت مهد کودک ، يارانه غذا ، و اياب و ذهاب ، بن کالا)

نظر به اينکه در خصوص معافيت وجوه پرداختي تحت عناوين مهد کودک ، يارانه غذا ، اياب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددي مطرح گرديده است . لذا پيرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ…