نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت مالياتي حقوق 93

بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393،…

اخبار مالياتي از بودجه سال ۱۳۹۳(ماليات حقوق بخش خصوصی و دولتی/ نرخ مالياتي/ معافيت گمركي و…)

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد. قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد. با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک…

نحوه تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی در لایحه بودجه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه امروز اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت در بند الف تبصره 9 لایحه بودجه که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( 52 ) قانون برنامه…