نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت مالياتي افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها

شروط معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی تعیین شد.(تجديد ارزيابي دارايي ها)

نمایندگان مجلس با بندی در لایحه بودجه ۹۱ موافقت کردند که براساس آن سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن…