حسابان وب

مرور برچسب

معافيت باشگاه ورزشي

تصويب نامه ۴۲۸۷۴۰ت۲۳۶ه مورخ ۱۱/۶/۷۰(‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط باورزش کارگران+اصلاح…

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده 154 قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.8.29 مجمع…

تصويبنامه۳۳۲۱۹ت۲۷۲۶۰‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱۰(آيين‌نامه اجرايي ماده۱۳۴اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان تربيت بدني - سازمان بهزيستي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه…