مرور برچسب

معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.

دادنامه ۱۳۴۳ مورخ ۹۳/۸/۲۶(ابطال استفاده از معافیت های مالیاتی موضوع مواد۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شرط اعلام…

این شرکت تولید کننده آب و برق و ساخت شبکه های مربوط و محل فعالیت اصلی آن مناطق محروم کشور از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و جزایر جنوبی خلیج فارس بوده و مطابق پروانه بهره برداری…

بخشنامه ۲۰۵۴۳ /۴۲۲/۲۳۲ مورخ ۸۶/۹/۱۲(پروژه استاندارد سازي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق.م.م.)

توضیح سایت: برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است. در راستاي استاندارد سازي اعمال معافيتهاي مالياتي مواد 132 و138 ق.م.م. به منظورجلوگيري از تضييع حقوق دولت…