نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيتهاي مالياتي مشاغل

ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم، دستاویزی دیگر برای اخذ مالیات غیرقانونی

در ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دو تبصره ذیل آن چنین آمده‌است: «دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي…

بخشنامه ۲۳۰/۱۳۷۵۰/ د مورخ ۹۱/۴/۱۷ (شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي)

احتراما پيرو دستورالعمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/91 درخصوص مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون پنجساله  برنامه پنجم توسعه و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده ازسوي ادارات امورمالياتي به…