مرور برچسب

معافيتهاي مالياتي اشخاص

ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم، دستاویزی دیگر برای اخذ مالیات غیرقانونی

در ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دو تبصره ذیل آن چنین آمده‌است: «دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي…

بخشنامه ۲۳۰/۱۳۷۵۰/ د مورخ ۹۱/۴/۱۷ (شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي)

احتراما پيرو دستورالعمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/91 درخصوص مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون پنجساله  برنامه پنجم توسعه و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده ازسوي ادارات امورمالياتي به…