مرور برچسب

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی

درخواست جهت دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای خطاب به دکتر جهانگيرى فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ، درخواست دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را کرد.