نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

نامه شماره ۶۰/۲۹۰۵۵ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۱(ابلاغ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید)

مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شامل تصمیماتی منجمله استفاده از شرکتهای حسابرسی ، توقف حسابرسی بیش از یکسال ، تقسیط بدهی های مالیاتی ، توقف محاسبات…

نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۰۹۷/۱۳۹۷/۱۴۰ مورخ ۹۷/۸/۲۲(نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی)

 نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی و  لزوم اقدامات تعقیبی و تحقیقی در صورت شکایت ستاد از عدم اجرای مصوبات طی نامه دادستان کل کشور ابلاغ…