حسابان وب

مرور برچسب

مصطفي عليمدد

حسابدار اخلاقی

حسين عبده‌تبريزی- پیشکسوت و صاحب‌نظر حوزه مالی هرچند مديرعامل شياد و طماعی هم‌چون برنارد ابرز، با دستكاري حساب‌ها و شناسايي 11‌ميليارد دلار درآمد موهوم، سهام‌داران شركت آمريكايي…

انديشمندي متواضع و فروتن

چهاردهم خرداد‌ماه 91، روح بلند استاد مصطفي عليمدد پس از يك دوره كوتاه بيماري آسماني شد و روز يكشنبه هفدهم خردادماه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا آرام گرفت. عليمدد به واقع و بدون…