حسابان وب

مرور برچسب

مصطفي باتقوا

مباحث مالياتي سال ۱۳۹۲

مصطفي باتقوا * 1) احكام قانون بودجه سال 1392: الف- بند 48: معافيت مالياتي تجديد ارزيابي ب- بند 50: تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون VAT (ماليات بر ارزش افزوده) تا پايان سال 1392 

ابهامي در تفسير آيين‌نامه استفاده از خدمات حسابداران رسمي در رسيدگي‌هاي مالياتي وجود ندارد

  *مصطفي باتقوا چاپ مطلبي در روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 4/7/1392 توسط آقاي ياراحمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران  كه در آن عنوان شده «ابهام در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره…

مباحث مالياتي سال۱۳۹۱

1) براساس بند 39 قانون بودجه سال 1391، بار ديگر معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تصويب شده كه آيين‌نامه اجرايي به تاريخ 6/8/1391توسط هيات وزيران ابلاغ شده است. بديهي…

تصويبنامه ۴۵۶۳۸/ت۴۸۰۶۳هـ مورخ ۹۱/۳/۸(آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي…

فرصت‌ها و تهديدها

بر اساس بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 و آيين‌نامه اجرايي صادره، مصوب شده كه افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها از شمول ماليات معاف است و تكاليف موديان در اين…

تهران و ماليات

شهر فربه تهران كه خود معضلات اساسي از جمله هزينه بسيار بالاي مديريت آن براي شهرداري تهران و ساير ارگان‌هاي مرتبط ايجاد كرده، مشكل مالياتي اساسي نيز براي نظام مالياتي به وجود آورده…